POLITICA DE CONFIDENTIALITATE BLOOVIA TRAINING

1.Informații generale

Dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, precum si increderea pe care ne-o acordati sunt importante pentru noi si, de aceea, prin aceasta Politica de confidentialitate (″Politica″) va furnizam informatii importante despre modul in care BLOOVIA BRANDS AND SERVICES SRL denumita in continuare BLOOVIA TRAINING gestioneaza datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care ni le puneti la dispozitie. Aceasta Politica se aplica oricarui produs, serviciu, website sau aplicatie care colecteaza, inregistreaza, modifica, utilizeaza, acceseaza, transmite sau stocheaza date personale.Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Politica si sa contactati Responsabilul nostru cu Protectia Datelor daca doriti detalii cu privire la prelucrarile noastre sau la modificarea alegerilor dumneavoastra la adresa de email office@bloovia.com .Va rugam sa verificati actualizarile acestei Politici. In cazul in care vom aduce modificari pe care le consideram importante, le veti putea consulta online.Ne angajam sa va respectam confidentialitatea si dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, respectand toate legile si reglementarile europene si nationale aplicabile protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).Prezenta Politica se aplica tuturor prelucrarilor de date cu caracter personal indiferent de modalitatea in care acestea sunt colectate, utilizate sau stocate.

2.Scurta prezentare

BLOOVIA BRANDS AND SERVICES SRL  cu sediul Int. Cuza-Voda nr.7, Dobroesti , jud. Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/5935/2021, avand Cod Unic de Identificare RO 44972108 are calitatea de Operator de date. Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati sectiunea Despre Noi.

3.Ce tip de date cu caracter personal prelucram, in ce scopuri si in ce bază

3.1. Scopul prelucrarii datelor: transmiterea raspunsurilor la cererile dumneavoastra privind exercitarea drepturilor prevazute de GDPR.Pentru acest scop, vom prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de email si continutul mesajului din cerere.Temeiul prelucrarii datelor personale din aceasta sectiune este reprezentat de indeplinirea obligatiei legale a Operatorului de date de a raspunde cererii persoanei vizate.Datele colectate vor fi prelucrate pe durata solutionarii cererii, precum si 3 ani de la data solutionarii.3.2. Scopul prelucrarii datelor: Initierea sau executarea contractelor incheiate de societate, in temeiul unei obligatii contractuale sau pentru comunicarea cu diferite autoritati de reglemmentare si control.Pentru acest scop, vor fi prelucrate categorii de date cu caracter personal ale reprezentantilor si/sau ale persoanelor de contact ale partenerilor comerciali si ale autoritatilor, cum ar fi: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, denumirea angajatorului, functia, locul de munca, semnatura.Aceste categorii de date vor fi prelucrate pe toata perioada derularii contractului sau interactiunii cu autoritatea respectiva, precum si, dupa caz, pana la  10 ani de la data incetarii contractului sau a interactiunii cu autoritatea.3.3. Scopul prelucrarii datelor: realizarea de sondaje sau studii de piata privind calitatea produselor si serviciilor noastre.Temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al Operatorului de a isi imbunatati calitatea produselor si serviciilor, pe baza opiniilor primite din partea consumatorilor sau reprezentantilor partenerilor sai contractuali.Pentru acest scop, prelucram nume, prenume, adresa de email, numarul de telefon, continutul opiniei, precum si, in functie de sondaj, alte categorii de date, precum adresa, varsta, gen etc.Perioada pentru care aceste date vor fi stocate va fi de doi ani de la data colectarii datelor dumneavoastra personale.3.4. Scopul prelucrarii datelor: transmiterea materialelor informative despre produsele/ serviciile/ promotiile despre care ati putea fi interesat („materiale informative”), in baza consimtamantului oferit de catre dumneavoastra la momentul colectarii datelor.Pentru realizarea acestui scop, vom prelucra nume, prenume, adresa de email si numarul de telefon.Prelucram aceste date pana la data la care va exercitati dreptul de retragere a consimtamantului. Depunem toate eforturile pentru a solutiona cererea dumneavoastra de retragere a consimtamantului fara intarzieri nejustificate. Cu toate acestea, va rugam sa retineti ca datele dumnevoastra pot fi selectate din baza de date in vederea transmiterii unor materiale informative inainte de solutionarea cererii dumneavoastra si, prin urmare, este posibil sa primiti un numar limitat de emailuri dupa data la care v-am confirmat solutionarea cererii.3.5. Scopul prelucrarii datelor: oferirea de raspunsuri la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra.Acest lucru se va realiza in temeiul interesului legitim al societatii de a raspunde solicitarilor dumneavoastra, astfel incat serviciile oferite de societate sa reflecte cel mai inalt grad de profesionalism.Pentru acest scop, vom prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de email si continutul mesajului din cerere.Datele colectate vor fi prelucrate pe durata solutionarii cererii, precum si 3 ani de la data solutionarii.3.6. Scopul prelucrarii datelor: validarea, expedierea si facturarea comenzilor plasate de utilizatori.Pentru acest scop, sunt prelucrate urmatoarele categorii de date: nume, prenume, adresa sau adresa de livrare, dupa caz, date bancare.Temeiul prelucrarii datelor il reprezinta executarea contractului cu persoana vizata (comanda de produse).Datele colectate vor fi prelucrate in conformiitate cu prevederile legislatiei financiar-contabile.

4.Destinatarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare, BLOOVIA TRAINING poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, terte parti sau entitati care asista BLOOVIA TRAINING in desfasurarea activitatilor prin intermediul Site-ului (cum ar fi firmele de curierat, furnizorii de servicii IT), sau catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri, enumerate cu titlu exemplificativ:– pentru administrarea Site-ului;– in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale, concursuri sau tombole organizate de catre BLOOVIA TRAINING  prin intermediul Site-ului;– pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;– pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;– pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;– atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.Anumite categorii de date cu caracter personal pot fi dezvaluite catre autoritati si/sau institutii publice, daca exista o obligatie legala in acest sens sau daca exista suspiciuni cu privire la savarsirea unei infractiuni ori pentru apararea, exercitarea in instanta sau conservarea unui drept al Operatorului BLOOVIA TRAINING .

5.Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

In cadrul site-ului web utilizam cookie-uri pentru a colecta automat informatii cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastra de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul caruia utilizatorul navigheaza pe site-ul web.Pentru mai multe informatii despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web, tipurile de cookie utilizate si scopurile in care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum si cu privire la posibilitatile de a controla si/sau dezactiva cookie-urile, va rugam sa consultati Politica nosatra de cookies.

6.Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in strainatate numai catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”).Va asiguram ca orice transfer realizat  intr-un stat membru UE sau SEE va respecta cerintele legale prevazute in GDPR.In situatia in care se realizeaza un transfer al datelor personale catre tari din afara Spatiului Economic European si a altor regiuni cu legislatie privind protectia datelor, BLOOVIA TRAINING  se va asigura ca datele personale sunt protejate in mod corespunzator. In acest sens, BLOOVIA TRAINING se va asigura ca exista acorduri juridice corespunzator cu privire la transferul de date, in conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeana.In situatia in care transferul nu are la baza un acord juridic, BLOOVIA TRAINING  se va asigura ca transferul datelor personale are la baza un mecanism prevazut in conformitate cu prevederile legale pentru garantarea protectiei datelor dvs. cu caracter personal.In orice situatie care implica divulgarea datelor cu caracter personal catre entitati terte (publice si/sau private) BLOOVIA TRAINING  depune toate diligentele tehnice si organizatorice in vederea asigurarii unei protectii adecvate a datelor cu caracter personal.

7.Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate in aceasta Politica se refera exclusiv la persoane care au cel putin 18 ani. Utilizarea sistemelor, precum si a rezultatelor prelucrarii este interzisa cu privire la minorii care nu au implinit aceasta varsta in absenta consimtamantului parintilor/ reprezentantilor legali ai acestora. In cazul in care, in ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, observam o astfel de prelucrare, o vom inceta fara intarzieri nejustificate.Daca parintele sau tutorele legal are la cunostinta faptul ca minorul aflat in custodia sa a furnizat Site-ului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat BLOOVIA TRAINING , la adresa de e-mail office@bloovia.com.

8.Drepturile persoanei vizate

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de BLOOVIA TRAINING si, in caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care:
 1. considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita BLOOVIA TRAINING sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrangerea utilizarii acestor date;
 • in cazul in care BLOOVIA TRAINING nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru scopurile definite, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau
 1. v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp necesar al BLOOVIA TRAINING pentru a verifica daca temeiurile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive;
 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 2. persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrarii,
 3. persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 4. datele au fost prelucrate ilegal;
 5. stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia europeana sau nationala sau
 6. datele au fost colectate in legatura cu servicii informationale oferite minorilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;
 • Dreptul de a va retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 • Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat catre BLOOVIA TRAINING intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
Pentru a va exercita oricare dintre aceste drepturi puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor prin email la office@bloovia.com.
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau de a va adresa instantelor judecatoresti competente.
Puteti contacta Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.Toate cererile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila si in mod gratuit. Totusi, in cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, BLOOVIA TRAINING  poate fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate, fie sa refuze sa dea curs cererii.In vederea identificarii persoanei vizate, este posibil sa solicitam informatii suplimentare. Informatiile privind actiunile intreprinse in urma unei cereri referitoare la drepturile persoanei vizate vor fi transmise, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii.Conform prevederilor legale, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. In aceasta situatie, persoana vizata va fi informata cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii.

9.Securitatea prelucrarii datelor

BLOOVIA TRAINING  va lua masuri adecvate de  securitate, inclusiv informarea si instruirea angajatilor, cu privire la protectia datelor cu caracter personal impotriva amenintarilor, precum:
 • pierderea accidentala sau furtul;
 • accesul, utilizarea sau dezvaluirea neautorizate;
 • copierea, alterarea, falsificarea sau modificarea neautorizata a datelor;
 • pastrarea ilegala sau neautorizata a datelor; si
 • distrugerea accidentala sau ilegala
BLOOVIA TRAINING  va asigura ca evalueaza si actualizeaza in mod constant masurile de securitate implementate pentru a se asigura ca acestea sunt specifice si adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanelor fizice. In acest sens, BLOOVIA TRAINING  a implementat si implementeaza cele mai noi solutii tehnice, inclusiv hardware si software pentru mentinerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care sa nu permita existenta un brese de securitate.BLOOVIA TRAINING  va lua masuri potrivite pentru a preveni utilizarea necorespunzatoare sau pierderea datelor cu caracter personal, si pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal.Controlul privind nivelul de protectie: 
 • BLOOVIA TRAINING efectueaza cu regularitate controale asupra procedurilor privind colectarea, stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a verifica eficienta masurilor aplicate in vederea protectiei datelor.
 • Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati cu o solicitare la adresa de email: office@bloovia.com.

10.Modificari la prezenta politica

Prezenta Politica de Confidentialitate poate suferi modificari si poate fi actualizata de catre BLOOVIA TRAINING , dupa cum va fi necesar. BLOOVIA TRAINING  va va informa cu privire la orice modificari materiale sau substantiale ale acestei Politici si se va asigura ca respectiva informare este efectuata intr-o maniera care asigura luarea acestora la cunostinta de catre dumneavoastra.
Data ultimei actualizari: 18.10.2023

Contacteaza-ne

Adresa

Bucuresti, Romania

Scrie-ne

office@bloovia.com

Suna-ne

(040) 739-623-873