.NET Advanced

Despre

Descriere

Acest curs se concentrează pe dezvoltarea abilităților avansate de programare în limbajul C# și pe utilizarea funcționalităților avansate ale framework-ului .NET.

Durata: 2 zile

Modalitate de livrare: online

Nivel: basic

Pret: 550 Euro

*pretul nu contine TVA;

Cui se adreseaza

Audienta

Cursul se adreseaza urmatoarelor categorii de persoane:

 • Dezvoltatori cu experiență în C# și .NET
 • Profesioniști care doresc să lucreze cu .NET Core
 • Dezvoltatori care doresc să înțeleagă OOP și design patterns
 • Cei interesați de programarea asincronă și gestionarea erorilor

Ce vei invata

Curricula

1. Recap: HTTP Calls, API, and MVC 

 • Briefly revisit the concepts of making HTTP calls, understanding APIs, and the Model-View-Controller (MVC) pattern

2. .NET Architecture

 • Middlewares
 • Filters and Exception Filters
 • Behaviors
 • Attributes
 • Reflection

3. API vs. MVC

 • Create a Middleware: Hands-on exercise to build a custom middleware
 • Create a Validation: Implement input validation for API endpoints
 • Create a Filter: Develop a custom filter (e.g., authorization filter)
 • Create an Attribute: Build a custom attribute (e.g., logging attribute)

4. Database Connection

 • ORMs (Object-Relational Mappers): Explore Entity Framework Core (EF Core) and Dapper.
 • Database Migrations: Understand EF Core migrations and tools like DbUp.
 • Caching: Learn about caching strategies and their impact on performance.

5. Authentication & Authorization

 • Auth Bearer: Implement token-based authentication using JWT (JSON Web Tokens)
 • Identity in .NET: Explore ASP.NET Core Identity for user management
 • Auth Attributes: Use attributes like [Authorize], [AllowAnonymous], and custom authorization attributes

6. Design Patterns

 • Strategy Pattern
 • Builder Pattern
 • Factory Pattern
 • Repository Pattern

7. Security

 • Validations: Best practices for input validation
 • Regular Expressions (Regex): Use regex for pattern matching
 • Encoding: Securely handle data encoding and decoding
  .NET TRAININGS 4
 • SQL Injection Prevention: Techniques to prevent SQL injection attacks
 • HTTPS and TLS: Understand secure communication protocols
 • Content Security Policy (CSP): Implement CSP for web security

8. Hosting

 • Overview of hosting options for ASP.NET Core applications

Suntem aici sa te ajutam!

Adresa

Bucuresti, Romania

Email

office@bloovia.com

Suna-ne

(040) 739-623-873